Aqua Resigen 10.4EW

Aqua Resigen 10.4EW

1. Công dụng

  • Aqua Resigen 10.4EW là dịch cô đặc trừ côn trùng có tác dụng hạ gục nhanh và diệt côn trùng hữu hiệu. Aqua Resigen 10.4EW giúp kiểm soát hiệu quả, nhanh chóng các loài côn trùng như ruồi, muỗi, các loài bướm đêm …vv…
  • Phạm vi sử dụng rộng, trong và ngoài nhà

2. Các thông số

  • Thành phần: Piperonyl Butoxide, S-Bioallethrin, Permethrin, Dung môi và đồng dung môi đủ
  • Dung tích: chai 01 lit
  • Sản phẩm của Bayer, Đức
  • Hướng dẫn sử dụng:

Phun ngoài trời : Pha 30ml thuốc với 1 lít nước. Cứ 1lit dung dịch đã pha phun cho 20m2 ( nếu vị trí phun có nhiều nhà cao tầng hoặc cây cối nhiều thì cần tăng tỷ lệ dung dịch)

Phun trong nhà: Pha 30ml thuốc với 1 lít nước. Cứ 1lit dung dịch đã pha phun cho 20m2 , chủ yếu phun lên tường để có độ tồn lưu cao.