Tìm hiểu về loài Ruồi

Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera (theo tiếng Hy Lạp di có nghĩa là “hai” và pteron là “cánh”), chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối. Một số con ruồi không có cánh như trong họHippoboscoidea. Nằm Read more about Tìm hiểu về loài Ruồi[…]

Dịch vụ diệt – xử lý Ruồi

Xử lý các Vấn đề về Ruồi  Ruồi có thể là sự phiền toái khi nó bay xung quanh nhà nhất là với số lượng lớn. Tuy nhiên, một số loài ruồi còn gây ra mối nguy hại cho sức khỏe. Cụ thể, ruồi trong nhà truyền nhiều loại bệnh trong đó có khuẩn samonella, Read more about Dịch vụ diệt – xử lý Ruồi[…]